Riskutbildning del 1 Personbil

Riskutbildningen är obligatorisk för personbilsutbildningen (B-behörighet) och är uppdelad i två delar – Riskutbildning del 1 och Riskutbildning del 2. Båda delarna skall vara genomförda och giltiga innan du gör ditt teoriprov och körprov hos Trafikverket.


Riskutbildning del 1 Personbil

Riskutbildning del1 är en teoretisk utbildning som du kan göra här hos oss på trafikskolan, den pågår i 180 min exklusive paus. Del 1 behandlar frågor kring alkohol, droger, trötthet och riskbeteende.

Denna kurs är tillgänglig på Svenska och Ryska.

Этот курс также предлагается на русском языке, см. отдельное время.

Har eleven inte tillräcklig kunskap av det svenska språket krävs en tolk.
Behövs en tolk behöver receptionen informeras.


Riskutbildningarna är giltiga i 5år

Riskutbildningen kan enbart genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen. Båda riskutbildningarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör ditt kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. 

Medtag giltig legitimation på samtliga riskutbildningar!

Avbokning och betalning ska ske senast kl. 13:00 vardagen innan din bokade tid, annars kommer debitering ske till fullt pris.