YKB Yrkesförarutbildning

Yrkeskompetensbevis är kortet för yrkesförare som bevisar att de har genomfört det som krävs för att köra yrkestrafik.

I januari 2008 infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. För att få ett nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning.

Grundutbildning

– 140 tim/280 tim
– Anordnas av utbildare som har tillstånd
– Prov efter avslutad utbildning hos Trafikverket

Ring till receptionen för mer information: 08 591 116 00

Ett D-körkort som är utfärdat före den 10/9-2008 är undantaget kravet på grundutbildning, men en fortbildning måste vara gjord innan den 10/9-2015.
Ett C-körkort som är utfärdat före den 10/9-2009 är undantaget kravet på grundutbildning, men en fortbildning måste vara gjord innan den 10/9-2016.

Fortbildning

5 delkurser á 7 timmar (Lastbil)
Vart femte år
Delkurs 1: Miljökörning
Delkurs 2: Anpassad gods- eller persontransport
Delkurs 3: Lagar och regler
Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Delkurs 5: Trafiksäkerhet